gr

Cymhwyso pecynnu cosmetig mewn Gofal y Geg

Heb alcohol ac yn adnewyddu'r geg gyfan.

Oeri blas Minty ffres sy'n blasu'n wych.

Pecynnu hyfryd ar gyfer eich ystafell ymolchi

Golch ceg ysgafn lleddfol sy'n glanhau ac yn adnewyddu'r geg dim teimlad llosgi ar ddeintgig na thafod

Gallwn Ddarparu:

Poteli golchi ceg

Tiwbiau past dannedd

Poteli gwynnu pefriog